”Vahvuus on myös se, että omistajasuhde on ”matala” – omistajat sekä koordinoijana Lilli tuttuja varmasti kaikille. ”