01/06/2023

Esteettömyys Onnenrinteellä

Onnenrinteen hoivakodit ovat sitoutuneet tarjoamaan kaikille asukkaille turvallisen ja esteettömän ympäristön, ottaen erityisesti huomioon pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät asukkaat. Esteettömyys on keskeinen periaate hoivakotien toiminnassa.

Rakennuksen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon esteettömyyden vaatimukset. Onnenrinteen hoivakodeissa on laajat kulkureitit, jotka ovat esteettömiä pyörätuolilla liikkuville ja kävelytelineitä tarvitseville. Lisäksi rakennuksessa on hissit, jotka mahdollistavat esteettömän pääsyn kaikkiin kerroksiin.

Hoivakodin huoneet on suunniteltu siten, että ne vastaavat erilaisten asukkaiden tarpeita. Tilavat kylpyhuoneet on varustettu tukikahvoilla, jotta asukkaat voivat suorittaa päivittäiset hygieniatoimet turvallisesti ja mukavasti.

Lisäksi Onnenrinteen hoivakodeissa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen yhteisissä tiloissa. Ruokailutilat, oleskelualueet ja ulkoalueet on suunniteltu siten, että ne ovat esteettömästi saavutettavissa ja tarjoavat miellyttävän ympäristön kaikille asukkaille.

Onnerinteellä uskomme vahvasti siihen, että esteettömyys on kaikkien oikeus. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan hoivakotien esteettömyyttä vastaamaan yhä paremmin asukkaiden tarpeita. Esteettömyys luo perustan sille, että jokainen asukas voi nauttia elämästä ja osallistua aktiivisesti hoivakodin yhteisöön.

Esteettömyys

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

06/06/2023

Ilmoita epäkohdasta

Haluamme Onnenrinteellä toimia eettisesti kestävällä tavalla ja noudattaa lakeja ja säädöksiä liiketoiminnassamme. Olemme ottaneet käyttöön ns. Whistleblowing -kanavan, jonka kautta henkilöstömme, asiakkaamme, asiakkaan omainen tai muu sidosryhmään kuuluva voi tehdä nimettömän ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Ilmoituskanavaa hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppanimme, Whistleblower Partners. Järjestelmä ei ole yhteydessä Onnenrinteen tietojärjestelmiin eikä palvelun kautta välitetä mitään tunnistetietoja. Käytettävä palvelu täyttää EU:n whistleblower-direktiivin ja ilmoittajasuojelulain mukaisen anonyymin ilmoituskanavan vaatimukset.

(Kun klikkaat tekstiä, siirryt ulkopuolisen kumppanin hallinnoimalle sivulle)

Tilaa omaisen opas

Omaisen oppaasta löydät selkeät neuvot siihen, milloin hoivakotipaikan järjestäminen on ajankohtaista ja miten omaisen hoivakotipaikka käytännössä järjestetään.