Hyvä Onnenrinteen asiakas ja asiakkaan omainen!

Haluamme kertoa Onnenrinteen hoivakotien tilanteesta ja käytännöistä korona-pandemian aikana.

Olemme tehneet pandemian alusta asti yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa, joita ovat Oulun kaupungin ja Muhoksen kunnan vanhustyön viranomaiset, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Aluehallintovirasto. Sosiaali-ja terveysministeriön ohjeistukset tulevat meille myös näiden viranomaisten kautta.

Oulun kaupungin ohjeistuksen mukaan olemme nyt siirtyneet seuraavan tason suojautumiseen. Jokainen Onnenrinteen työntekijä käyttää nyt mm. nenä-suusuojusta työvuoron aikana. Myös muut suojaimet, kuten suojahanskat ovat käytössä. Tällä pyrimme suojaamaan asiakkaitamme. Suojaimia meillä on omassa varastossa ja tämän lisäksi teemme yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa – suojaintilanne on tällä hetkellä hyvä.

Suomen hallitus on 16.3.2020 linjannut:

”Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso [...] ”

Hoivakoteihin on asetettu vierailukielto viranomaisen määräyksestä tartuntatautilain määrittelemällä tavalla.

Vierailukielto koskee kaikkia ulkopuolelta tulevia omaisia ja toiminnan harjoittajia, joiden ei ole välttämätöntä tulla hoivakoteihimme. Välttämättömästä tarpeesta hoitava lääkäri tekee arvion, esim. fysioterapiakäynnistä.

Saattohoidossa olevilla omaisilla on vierailuoikeus. Heidän tulee käyttää suojaimia henkilökunnan ohjeistamalla tavalla.

Emme voi ottaa nyt vastaan asiakkaille tuotuja ruoka/herkkutoimituksia. Hoivakodeissa tarjotaan normaalisti päivän ateriat ja välipalat, myös herkkuja. Asiakkaamme voivat ruoan puolesta hyvin!

Henkilökunta on ohjeistettu toimimaan siinäkin tapauksessa, että hoivakodissa vahvistetaan korona-tapaus. Palvelujohtajamme Lilli Kirjava johtaa ja valvoo hoivatyötä.

Suojaat parhaiten itsesi, läheisesi, työkaverit ja meidän asiakkaat – noudattamalla ohjeita. Selviämme tästä parhaiten toimimalla johdonmukaisesti yhdessä.

Voimia kaikille tässä kuormittavassa tilanteessa. Koitetaan pysyä terveinä!

Muhoksella 9.4.2020

Lilli Kirjava, palvelujohtaja
Harri Puolitaival, toimitusjohtaja