“Koen työni Onnenrinteellä tärkeäksi ja arvokkaaksi, koska asiakkaista välitetään aidosti. Minulle tärkeää on myös, että saan kehittää ammattitaitoani niissä asioissa jotka koen itselleni tärkeiksi, siihen kannustetaan ja sitä tuetaan. Kun kohtaan työssäni haasteita, saan aina apua ja tukea, tiimissä on voimaa! Koen että osaamistani ja työpanostani,
mutta myös Minua ihmisenä arvostetaan, ja Onnenrinteen työyhteisöstä onkin tullut tärkeä osa elämääni. En osaa kuvitella tekeväni työtäni muualla.”